The reports

Pagina 1 di 1
31/10/2023 | Бъдеще за Шумен (Future for Shumen)

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ШУМЕН

Проектното предложение включва подобряване на ключови обекти от градската среда на град Шумен чрез рехабилитация и благоустрояването им. Проектът е пряко насочен към изпълнение на допустимите дейности: реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, обособяване на детски площадки, монтиране на паркова мебел …

Завършен и полезен
31/10/2021 | ЕКО Предприемач (ECO Entrepreneurs)

ЕЛХИМ-ИСКРА

Учениците от екип „ЕКО Предприемач - ECO Entrepreneur“, участващи в международния пилотен проект за България на Европейската комисия „Open Cohesion School“, извършиха граждански мониторинг на проект на завод за производство на акумулатори „Елхим-Искра“ АД Пазарджик. В началото учениците дедективи направиха проучване през платформата ИСУН, като разгледаха фирми, работещи по проекти, свърз…

Завършен и полезен